7.12. 2023 Online talk: Revolutionary Ideas & the American Independence

1.12. 2023 Activity on Domination of Black by Wallace Stevens and Walking Across the Atlantic by Billy Collins

27.11. 2023 Activity on The Road not Taken, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Fire and Ice by Robert Frost

10.11. 2023 Activities on Lady Lazarus by Sylvia Plath and Red by Ted Hughes

6.-8.11. 2023 Literárne kolokvium – Literatúra a svet prírody

3.11. 2023 Activities on When You Are Old by William Butler Yeats and I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth

27.10. 2023 Activity on I Wandered Lonely as a Cloud and A Character by William Wordsworth

20.10. 2023 Activity on Sonnet 146: Poor soul, the centre of my sinful earth by William Shakespeare

20.4. 2023 Lingpril

19.4. 2023 2nd Postgraduate Conference

27. 3. 2023 Workshop S. T. Coleridge – Dejection: An Ode

23.-24.3. 2023 Tolkien Reading Day 2023

16.3. 2023 Stretnutie s britským veľvyslancom

2.3. 2023 Anecdote for Fathers – poetický workshop

23.11. 2022 V každom z nás je kúsok básnika

23.11. 2022 The World Is Too Much With Us

21.-23.11. 2022: Literature and visual art

7.-11.11. 2022 Týždeň vedy a techniky

12.-13.10. 2022: Workshops with Dr. Salih Abdullah

29.9. 2022: Stretnutie s americkou hikerkou H. Anderson

26.9. 2022: Európsky deň jazykov na ZŠ Mojmírovce

21.-22.9. 2022: Workshopy s Dr. Fellou Benabed

21.-22.4. 2022: Lingpril

21.4. 2022: Inspiring Teachers Series – Zuzana Tomas

20.4. 2022: Literárna kaviareň: Beseda so Silvestrom Lavríkom

12.4. 2022: Literárna kaviareň: O básnení s básnikmi

12.4. 2022: Literárna kaviareň: beseda s Vandou Rozenbergovou

5.4. 2022: Literárna kaviareň: beseda s Dušanom Budzákom

31.3. 2022: ŠVOUČ

24.3. 2022: Inspiring Teachers Series – Rashmi Sharma

21.3. 2022: The value of service learning

17.3. 2022: Inspiring Teachers Series – Cosme Zinsou Odjo

3.3. 2022: Mohamed Karim Dhouib: Social Energy in Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales

17.2. 2022: Virtuálny deň otvorených dverí

10.12. 2021: Doc. Mariana Čechová: Intercultural connections in archetypal stories  concerning the protagonist’s predestination

25.11. 2021: Virtuálny deň otvorených dverí

8.-10.11. 2021: Literary and artistic pathways of virtual space

13.10. 2021: Dr. Kamal Mehta: Raja Rao’s presentation of India in his novels

4.10. 2021: Dr. Sanjay Mukherjee: Post-postcolonialism: Ecocriticism and Literature

26.5. 2021: Learning disorders

6.5. 2021: Media literacy. Presentation and workshop.

18.3. 2021: Faith, hope and despair in Tolkien’s works

10.3. 2021: Creative thinking

Festival inšpirácie a tvorivosti 2021

11.-12.2. 2021: Interaktívny online workshop so študentmi gymnázia

10.-11.2. 2021: Virtuálny Deň otvorených dverí

22.-24.4.2020: 21. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy

25.3.2020: Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť na KAA v Nitre

19.3.2020: Metodický workshop Jolly Phonics

13.2.2020: Deň otvorených dverí

13.12.2019: Anglický deň s detskou literatúrou

22.11.2019: Deň otvorených dverí

20.11.2019: Čo potrebujem vedieť, ak chcem naučiť cudzí jazyk žiakov s poruchami učenia

12.11.2019: Burza odborných kníh

8.11.2019: In conversation with Charl-Pierre Naudé

5.11.2019: Reálie v reálnom živote

29.10.2019: S Arpádom Soltészom nielen o knihách

25.-29.10.2019: Crime fiction, detective fiction, thriller

24.10.2019: 1st Nitra Postgraduate Conference in English Studies: Trends and Perspectives

júl 2019: Nitrianska letná univerzita

24.4.2019: O poézii s Ivonou Pekárkovou

2.-5.4.2019: 20. ročník divadelného festivalu a konferencia Humanistic Language Learning and Teaching

21.2.2019: Deň otvorených dverí