Časopis Ars Aeterna vydáva Katedra anglistiky a amerikanistiky od roku 2009. Ide o medzinárodný, recenzovaný vedecký časopis, ktorý sa vydáva dvakrát ročne. Časopis sa zameriava prevažne na:

  • literatúru a literárnu vedu

Časopis vychádza v elektronickej podobe a je dostupný tu.

Pokyny pre prispievateľov:

Formátovanie príspevkov – Prosíme autorov článkov, aby dodržiavali stanovený formát.

Články zasielajte na email arsaeternajournal@gmail.com.

Všetky príspevky prechádzajú recenzným konaním.

Časopis Ars Aeterna je indexovaný v nasledujúcich databázach:

  • Baidu Scholar

  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

  • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

  • CNPIEC – cnpLINKer

  • Dimensions

  • EBSCO

  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

  • ExLibris

  • Genamics JournalSeek

  • Google Scholar

  • J-Gate

  • JournalTOCs

  • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

  • MyScienceWork

  • Naver Academic

  • Naviga (Softweco)

  • Publons

  • QOAM (Quality Open Access Market)

  • ReadCube

  • SCImago (SJR)

  • SCOPUS

  • Semantic Scholar

  • TDNet

  • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb

  • WanFang Data

  • WorldCat (OCLC)

  • X-MOL