Rigorózne konanie

KAA realizuje rigorózne štúdium v dvoch študijných odboroch:

Učiteľstvo akademických predmetov (PaedDr.)
Jednoodborové štúdium (PhDr.)

Aktuálne informácie o rigoróznom konaní:
Uchádzač alebo uchádzačka musí mať ukončený druhý stupeň štúdia VŠ. Rigorózne konanie sa uskutočňuje tak, že uchádzač/ka si vyberie tému z oblastí vedecko-výskumnej činnosti uvedených na stránke katedry pre pracovníkov a pracovníčky katedry s titulom docent alebo profesor. Uchádzač alebo uchádzačka naštuduje relevantné zdroje a samostatne pripraví projekt práce a po prihlásení sa na rigorózne konanie bude pozvaný/á na úvodnú konzultáciu. Po kladnej odozve samostatnou vedeckou činnosťou pripraví rigoróznu prácu, ktorú predloží a bude obhajovať pred komisiou.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru.