Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2024/2025

UKF v Nitre otvára 1. kolo prihlasovania na mobilitu v rámci obľúbeného programu Erasmus – (krajiny EÚ alebo EHP) pre zimný semester akademického roka 2024/2025.

Viac informácií nájdete tu.