26

marec, 2024

12:00

ŠVOUČ 2024

Milí študenti,
pozývame vás zapojiť sa do Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), ktorá sa tento rok uskutoční 26.3.2024.
Prosíme záujemcov aby najskôr preberali možnosti prihlásenia sa so svojimi školiteľmi, ktorí vám zároveň poskytnú informácie o štruktúre a formátovaní práce.
Následne prihláste svoju prácu do ŠVOUČ prostredníctvom vyobrazeného QR kódu.
Termín odovzdania práce (v 2 ks hrebeňovej väzby) je 10.marec 2024.
Práce sa odovzdávajú na sekretariát KAA.
Následne budú oponentom zaslané žiadosti o vypracovanie posudkov, ktoré si študenti vyzdvihnú na sekretariáte katedry 20. marca 2024. Zároveň im budú zaslané v elektronickej podobe na mailové adresy uvedené v prihláškach.