Jolly Phonics Workshop

Milí študenti,

metodická sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky vás pozýva na workshop p. Viery Machálkovej, ktorého cieľom je predstavenie základných zručností metódy Jolly Phonics, skúseností s úspešným zavádzaním metódy už 3. rok v základných školách na Slovensku a možnosti ďalšieho vzdelávania v metóde.

TERMÍN: 19.3.2020 (štvrtok)
ČAS: 13:00-14:30
MIESTO: Štefánikova 67, miestnosť 211

Pani Machálková pracuje S Jolly Phonics od roku 2010. V súčasnosti vyučuje Jolly Phonics a Jolly Grammar vo vlastnej jazykovej škole Jolly Phonics Center na Slovensku. Verí, že Jolly Phonics je najlepšia fonetická metóda, s akou sa stretla a dlhoročné výsledky ju presvedčili o tom, že deti sú z učenia anglického jazyka nadšené a presvedčené, že angličtina, najmä čítanie a písanie, je jednoduché a zábavné. 
Špeciálne sa venuje zavádzaniu Jolly Phonics programu pre študentov EAL na základných školách po celom Slovensku a Českej republike.

Anotácia workshopu:
Popularita anglického jazyka narastá a súbežne rastie počet metód a prístupov vo vyučovaní. Nakoľko počúvanie a čítanie predstavujú kľúčové zložky ovládania cudzieho jazyka, naučiť sa čítať v angličtine je jeden zo základných cieľov. Jolly Phonics workshop stručne predstavuje metódu, ktorú využívame pri vyučovaní žiakov 46 základných škôl v experimentálnom overovaní Ministerstva školstva Slovenskej republiky, pričom naším cieľom je naučiť deti čítať a písať po anglicky vo veľmi krátkom čase.
S Jolly Phonics sa deti (od 3 do 8 rokov) učia nielen písmená anglickej abecedy (26 znakov), ale aj základné zvuky, ktoré angličtina má, t.j. 42 zvukov a ďalšie odvodené zvuky, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami deti pokračujú spájaním zvukov do slov a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom.
Jolly Phonics je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre deti.

Webové stránky: www.jollyphonics.sk , www.jollylerning.co.uk
E-mail: office@jollyphonics.sk