Externé štúdium

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka jednoodborové externé štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglistika. Od akademického roka 2023/2024 je toto štúdium trojročné a realizuje sa kombinovanou formou (prezenčné a online vyučovanie).

V prípade dostatočného počtu záujemcov (minimálne 10) Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka jednoodborové externé štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglický jazyk v odbornej komunikácii. Od akademického roka 2023/2024 je toto štúdium dvojročné a realizuje sa kombinovanou formou (prezenčné a online vyučovanie).

Anglistika ext.forma

Anglický jazyk v odbornej komunikácii ext.forma

Rozvrh ZS 2023

V prípade akýchkoľvek študijných otázok môžu študenti externého štúdia kontaktovať doc. PhDr. Máriu Hrickovú, PhD. na mhrickova@ukf.sk.